B
U
D
A
jan
Buurt tuin

Leilekkerland

Het kloppende, innovatieve hart van Kortrijk bevindt zich op het Buda-eiland, een eilandje dat gevormd werd tussen de Oude en de Nieuwe Leie. Sinds de heraanleg van de Leieoevers bleef de westelijke tip van het eiland braakliggend terrein. Maar daar kwam verandering in!

In januari 2012 kreeg Velt Eetbaar Kortrijk de eerste maal een vergunning om te tuinieren op de tip van het Buda-eiland (kant ziekenhuis). De vergunning werd ondertussen verlengd voor 2013 en voor 2014 en ook voor 2015.

 

In afwachting van de definitieve inrichting van dit stukje Buda-eiland, maken we hier samen een tijdelijke buurttuin. Geen klassieke volkstuin, maar een mooie, enthousiasmerende ‘modelbuurttuin’. Een plaats voor duurzame stadslandbouw, waar lokale verenigingen hun evenement organiseren in een groen kader, waar bewoners via workshops experimenteren met nieuwe tuiniertechnieken voor fruit, groenten en kruiden… Kortom: een groene, biodiverse ‘modeltuin’, maar ook een sociale, wervende, innovatieve en inspirerende buurttuin op een unieke plaats in Kortrijk.

Het is uiteraard zo dat binnen de tuin de principes van het ecologisch en kringlooptuinieren worden toegepast en worden gepromoot. We doen dit ook door op de site groen- en groentenafval te composteren en een kleine demoplaats in te richten. Door het ter beschikking stellen van perceeltjes om te tuinieren aan mensen zonder of met een zeer kleine tuin in het centrum van de stad kunnen we ook bijdragen aan afvalpreventie door mensen te stimuleren om zelf te composteren.

Het aantal individuele tuintjes werd in 2013 uitgebreid van 26 naar 35 percelen.Vanaf maart werken we op de 14 dagen samen op onze samenwerkdagen. Je vindt de data op deze website onder de rubriek. « onze activiteiten ».

 

Heb je ideeën? of wil je meehelpen op de samenwerkdagen of zelf een perceeltje bewerken? Laat dan iets van je horen: Leilekkerland@gmail.com

Carte
+

Handelskaai 1, 8500 Kortrijk, België

Résidents